Specialbørnehave i Aarhus (Profilfilm)

Kort webfilm med indtryk fra Specialinstitutionen Skovbrynet, med børn, personale og forældre. Filmen er én ud af 4 film. De andre film fokuserer på personalet og deres kompetencer og på det at være forælder til et barn på specialinstitution. Institutionens fokus er på børn med særlige behov: Autisme, autisme spektrum, Aspergers, Downs syndrom, Cerebral parese(Spastiker) etc. Stemningen på stedet er rigtig fin og alle pædagoger arbejder dedikeret og med stor kærlighed til børnene. Filmenes formål er at gøre opmærksom på institutionens eksistens, så forældre til børn med særlige behov ved, at de og deres barn kan få den rigtige hjælp.

Se mere om Skovbrynet her:

https://aarhus.inst.dk/Foresides/IntraForeside.aspx?Location=IP.1E5&t=area

Comments are closed.